Else Sneller

Adviseur

Else Sneller

Adviseur

06 83 67 36 68 06 83 67 36 68
Stuur mij een e-mail

Hoe vaak vindt beleidsontwikkeling plaats in “splendid isolation”? Sla de krant maar open en er springt een krantenkop uit: uitvoeringsinstantie XYZ worstelt met ……. (organisatie, werkproces, ICT). De doorvertaling van nieuw beleid naar de uitvoering en de ICT-vraagstukken die daaruit voortvloeien is van latere zorg. Met alle gevolgen van dien.

Als adviseur zie ik hierin kansen die mij op het lijf zijn geschreven. Kansen om beleid, uitvoering en ICT vanaf het vroegste stadium in de beleidsontwikkeling met elkaar te verbinden. Als ervaren adviseur weet ik mijn weg in zowel beleid, uitvoering als ICT. Ik verplaats me in de verschillende perspectieven en verbind deze van daaruit met elkaar. Overheden zijn hierdoor in staat beter hun maatschappelijke opgaven te realiseren.

In 2016 heeft dit bij AERIUS (www.aerius.nl) geleid tot het winnen van Computable Award voor beste ICT-project van de overheid. Ik leidde het team dat met beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties en gebruikers een hele set aan instrumenten heeft gemaakt. Instrumenten die de hele beleidscyclus ondersteunen. De afgelopen jaren heb ik diverse gemeentes ondersteund bij het invoeren van de van de Omgevingswet: als Programmamanager, als DSO-adviseur en als procesadviseur

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Een initiatiefrijke verandermanager

Van de twintig jaar waarin ik leiding geef, heb ik meer dan tien jaar als afdelingshoofd gewerkt. Daarnaast heb ik ervaring als trekker van complexe projecten en programma's. Ik beweeg me graag in een omgeving waarin politiek/bestuurlijke of maatschappelijke spanning de koers en het tempo van de verandering beïnvloedt. De competenties die ik hiervoor inzet zijn innovatief handelen, netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn. Mijn omgeving ziet mij nieuwsgierigheid en empathie koppelen aan een stevige dosis resultaatgerichtheid.

Het op gang brengen en duurzaam verankeren van wat een veranderopgave van een organisatie, haar teams en individuele medewerkers? Ik loop er warm voor. Ik houd de blik op de buitenwereld gericht om daar te zien wat nodig is. Vervolgens ga ik binnen aan de slag om de veranderopgave te realiseren. Van strategieontwikkeling tot uitvoering en het oplossen van hele concrete knelpunten.

Als manager wil ik het beste uit mensen halen, ze met hun talenten laten woekeren. Ik daag hen uit te experimenteren met nieuw gedrag en bied daartoe een veilige omgeving. Daarnaast ben ik als gecertificeerd teamcoach bezig met het functioneren van het team binnen de context van (de opgave van) de organisatie als geheel.

Hoe ik werk?

Ik ben een echte teamspeler: vanuit een gezamenlijk doel, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, werken we samen aan het verwezenlijken van de opgaven van de organisatie.

Samen doelen verwezenlijken?

Graag ga ik samen met u aan de slag! Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Stuur me een bericht