Else Sneller

Adviseur

Else Sneller

Adviseur

06 83 67 36 68 06 83 67 36 68
Stuur mij een e-mail

Maar al te vaak vindt beleidsontwikkeling in “splendid isolation” plaats. De doorwerking van het nieuwe beleid naar de uitvoering en de ICT-uitdagingen die ermee gepaard gaan, is meestal van later zorg. En dat is inderdaad zorgelijk: de krantenkoppen over uitvoeringsorganisaties die niet of niet tijdig hun organisatie, werkproces of ICT op orde hebben kennen we allemaal. Hier liggen grote verbeteropgaven en, gelukkig maar, ook zat kansen om die opgaven te realiseren.

Dit soort kansen is mij op het lijf geschreven: het verbinden van beleid, uitvoering en ICT vanaf het vroegste stadium in de beleidsontwikkeling. Omdat ik ervaring heb in zowel beleid, uitvoering als ICT kan ik me in de verschillende perspectieven verplaatsen en deze van daaruit met elkaar verbinden. Een succeservaring op dit gebied is AERIUS (www.aerius.nl), waarmee het team waaraan ik leiding heb gegeven o.a. de Computable Award voor beste ICT-project van de overheid 2016 heeft gewonnen.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Ik ben een initiatiefrijke verandermanager. Van de twintig jaar waarin ik leiding geef, heb ik meer dan tien jaar als afdelingshoofd gewerkt. Daarnaast heb ik ervaring als trekker van complexe projecten en programma's. Ik beweeg me graag in een omgeving waarin politiek/bestuurlijke of maatschappelijke spanning de koers en het tempo van de verandering beïnvloedt. De competenties die ik hiervoor inzet zijn innovatief handelen, netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn. Men ziet mij nieuwsgierigheid en empathie koppelen aan een stevige dosis resultaatgerichtheid.

Het op gang brengen en duurzaam verankeren van wat een veranderopgave van een organisatie, haar teams en individuele medewerkers vraagt: ik loop er warm voor. Ik houd steeds de blik op de buitenwereld gericht om daar te zien wat nodig is. Vervolgens ga ik binnen aan de slag om dit te realiseren. Van strategieontwikkeling tot uitvoering en het oplossen van hele concrete knelpunten.

Als manager wil ik het beste uit mensen halen, ze met hun talenten laten woekeren. Ik daag hen graag uit te experimenteren met nieuw gedrag en bied daartoe een veilige omgeving. Daarnaast ben ik als gecertificeerd teamcoach bezig met het functioneren van het team binnen de context van (de opgave van) de organisatie als geheel.

Hoe ik werk? Ik ben een echte teamspeler: vanuit een gezamenlijk doel, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, werken we samen aan het verwezenlijken van de opgaven van de organisatie. Graag ga ik dus samen met u aan de slag!