Sloop de digitale kooi met de AVG

Gepubliceerd op

Vragen?

Dirk Schravendeel

Principal adviseur

06 22 19 65 39 06 22 19 65 39
Stuur mij een e-mail

De digitalisering van de overheid heeft grote voordelen, maar er zijn ook ongewenste neveneffecten die maar niet verdwijnen. Dat is kort samengevat de boodschap van het recent verschenen boek ‘De digitale kooi’ van Arjan Widlak en Rik Peeters. De auteurs formuleren tien beginselen van behoorlijke ICT om de problemen op te lossen. Die komen sterk overeen met beginselen en voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Wat kan de AVG betekenen om die hardnekkige problemen aan te pakken?

Vragen?

Dirk Schravendeel

Principal adviseur

06 22 19 65 39 06 22 19 65 39
Stuur mij een e-mail

Bron: iBestuur Magazine 26, jaargang 8,  april 2018

Geschreven door: Dirk Schravendeel en Irene van Holst

Twee voorbeelden van voor burgers ingrijpende gebeurtenissen, die niemand wil en toch blijven gebeuren. Een gestolen auto werd door de politie weer op naam van de oorspronkelijke eigenaresse gezet, zonder dat zij dat wist. De vrouw werd daardoor negentien jaar lang ten onrechte als bezitster van de auto aangesproken en beboet. Een andere vrouw was te weinig thuis om aan het ingezetenencriterium van de basisregistratie personen te voldoen, werd uitgeschreven uit de BRP en kreeg daardoor geen paspoort meer. Ook ontving ze bericht dat haar bedrijf niet meer bestond en kwam ze plotseling zonder zorgverzekering te zitten. Een belangrijke oorzaak van dit soort problemen is dat
niemand het geheel meer overziet.

Dirk Schravendeel  -  Principal adviseur

Onze suggestie is om de verplichting die de AVG met zich brengt en het bruikbare instrument PIA in te zetten om de digitale kooi te gaan slopen en tot verbeteringen te komen.