Desiree Meijer

Adviseur

Desiree Meijer

Adviseur

06 52 31 34 61 06 52 31 34 61
Stuur mij een e-mail

Ik werk al meer dan 30 jaar in en voor de publieke sector. Sinds 2009 bij PBLQ als senior-adviseur. Wat ik zo interessant vind aan het publieke domein is het complexe spanningsveld tussen politiek, burger en organisatie. Daarbij heb ik vooral belangstelling voor de bedrijfsvoering en de inzet van informatievoorziening.

Ik vind het daarbij belangrijk om daarbij goed gebruik te maken van de kennis van de uitvoerende medewerkers. Zij kennen de processen tot in de haarvaten.

Procesverbetering

Ik ben in mijn element als het draait om procesverbetering. Ik vind het daarbij belangrijk om daarbij goed gebruik te maken van de kennis van de uitvoerende medewerkers. Zij kennen de processen tot in de haarvaten, weten waar de knelpunten zitten en hebben vaak veel ideeën voor verbetering. Ik heb de ervaring dat procesverbetering vaak tot stand komt door over de eigen grenzen heen te kijken, meer samen te werken en gebruik te maken van de ICT-systemen zoals ze bedoeld zijn. Ik zie het als mijn rol om alle betrokkenen bij elkaar te brengen, het belang van burgers en politiek/bestuur te bewaken en - vanuit mijn analytische aanleg - een efficiënt en doelgericht proces te ontwerpen waar geen in wezen overbodige stappen in zijn opgenomen.
Ik vervulde op dit gebied de rol van programmamanager bij de verbetering van de processen rondom de basisregistratie WOZ - in samenhang met de BAG -  voor de gemeente Amsterdam.

Businesscases

In de publieke sector gaat het nooit alleen om geld, maar ook om maatschappelijke waarden. Daarbij moeten onbedoelde neveneffecten zeker niet worden vergeten. De businesscase moet dan ook recht doen aan beide aspecten. Ik kan deze met mijn bestuurskundige en financiële achtergrond bij elkaar brengen. 

Accreditaties hoger onderwijs

Ik ben ook gespecialiseerd in de ondersteuning bij (her)accreditaties in het hoger onderwijs. Ik ondersteun faculteiten die een nieuwe opleiding willen beginnen bij het opstellen van de documenten voor de doelmatigheidstoets (CDHO) en de toets nieuwe opleiding (NVAO). Mijn bijdrage varieert van een beoordeling van al geschreven stukken, het uitvoeren van een deelonderzoek tot het opstellen van alle documenten. Ik benader dit pragmatisch: het halen van de goedkeuring staat wel voorop, maar het hoeft niet mooier of uitgebreider te zijn dan nodig. Inmiddels ben ik betrokken geweest bij de succesvolle (her)accreditatie van een tiental opleidingen.