Cock Brink

Adviseur

Cock Brink

Adviseur

06 10 90 24 62 06 10 90 24 62
Stuur mij een e-mail

Ik ben al sinds 1984 werkzaam in en voor de publieke sector. Eerst als geboren en getogen Amsterdammer binnen de gemeente Amsterdam, als projectleider, manager, controller en adviseur (of een combinatie daarvan). Sinds 2005 werk ik met heel veel plezier voor PBLQ.

Ik ben al mijn hele werkzame leven geboeid door de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun werkomgeving.

Mijn drijfveer 

Ik ben al mijn hele werkzame leven geboeid door de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun werkomgeving. Wat maakt organisatieverandering al dan niet succesvol? Waardoor worden rationeel juiste keuzes toch regelmatig niet gemaakt? Waardoor doen mensen niet ‘wat goed voor ze is’? Naarmate je in leven, werk en studie meer kennis en ervaring opdoet ontdek je dat bepaalde wetmatigheden een rol spelen in dit soort processen. En dat structuren en processen belangrijk zijn, maar dat mensen het echte verschil maken.

Mijn vak 

Als senior adviseur houd ik mij vooral bezig met twee hoofdthema’s. Dat is enerzijds het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van leer- en ontwikkelingsprogramma's die thema's raken als leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling en veranderkunde, publieke bedrijfsvoering en overheidsfinanciën. En anderzijds voer ik opdrachten uit als adviseur en projectleider op het gebied van overheidsfinanciën, public controlling en organisatieverandering en -ontwikkeling. Naast mijn inhoudelijke expertise wordt de brug tussen deze twee thema’s gevormd door de rode draad die de ontwikkeling van mens en organisatie in mijn werk is; vooral het potentieel daarvan ontsluiten. En dat doe ik door het in co-creatie vertalen van de klantvraag naar een effectief proces en programma, rekening houdend met de specifieke context en cultuur van de klant die mij als oud-ambtenaar zeer goed bekend is. Het werken als ambtenaar in een publieke context verschilt nu eenmaal wezenlijk van het werken in de private sector.

Mijn aanpak 

‘Evidence based' en aanwijsbaar rendement vormen mijn leidraad bij het ontwerpen en uitvoeren van mijn opdrachten en programma's. Ik ben daarom als adviseur met een brede werk- en opleidingsachtergrond ook scherp op het in kaart brengen en invullen van belangrijke randvoorwaarden als onderdeel van mijn opdrachten en programma’s. Die randvoorwaarden bepalen namelijk voor een belangrijk deel het rendement van welk programma of welke opdracht dan ook. Het gaat tenslotte niet alleen om investeringen in tijd en geld, maar vooral om investeringen in mensen en organisaties en dat moet altijd zorgvuldig gebeuren en gekoppeld aan de specifieke (en altijd unieke) context. Aan de andere kant is een gezonde dosis pragmatisme mij ook niet vreemd. "Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat’" is een belangrijk motto van mij. Een belangrijk kernpunt van mijn aanpak is namelijk dat ik niet ga voor een ideaaltypische oplossing, maar voor het maximaal haalbare binnen de context van de opdracht, waarbij een goede overdracht om zo de continuïteit te waarborgen cruciaal is.