Carl Adamse

Associé

Carl Adamse

Associé

06 40 80 45 22 06 40 80 45 22
Stuur mij een e-mail

Met 39 jaar werkervaring bij de Rijksdienst kun je wel zeggen, dat daar mijn passie ligt. Zowel bij de Directie Informatisering van Justitie als bij BZK/CIO Rijk heb ik mij ingezet om mensen en organisaties samen te laten werken op het gebied van (veilige) ICT-voorzieningen, I(C)T-security standaarden en kaders. Voorbeelden zijn Justitienet, de Baseline Informatiebeveiliging Justitie, de Rijkspas, de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en de QuickScan BIR.

Kort gezegd en los van het onderwerp gaat het om neuzen dezelfde kant op krijgen, kikkers in de kruiwagen houden en kennis met elkaar delen. En dat is niet altijd gemakkelijk (maar wel de uitdaging), want daarvoor moeten mensen eigen koninkrijkjes vaarwel zeggen. En “zelf doen” zit van kleins af aan bij de mens ingebakken. Pas later leert de kleine mens, dat samenwerken ook voordelen oplevert. Verbinden dus als Leitmotiv. 

Specialiteit

Mijn specialisatie ligt bij informatiebeveiliging(sprojecten), het uitvoeren van risicoanalyses en daarbij het helpen van de verantwoordelijke manager met de risico’s van zijn processen en het in kaart brengen van informatiesystemen. Daarnaast de bredere advisering bij projecten met een groot IT-component, het uitvoeren van reviews en advisering op het gebied van de AVG. Bij voorkeur werk ik parttime.

Met 39 jaar werkervaring bij de Rijksdienst kun je wel zeggen, dat daar mijn passie ligt.

Werkervaring

Na bijbaantjes als tennisleraar en sportjournalist begon ik in 1979 mijn loopbaan bij de directie Gevangeniswezen als directie-stagiair (twee jaar) en adjunct-directeur in één van de torens van de zg. Bijlmerbajes. In 1988 maakte ik de overstap naar het kerndepartement en naar de IT als hoofd functioneel beheer MITRA, het eerste systeem van Gevangeniswezen en het OM voor het beheren van alle cellen, gedetineerden en vonnissen. Na een bundeling van de verschillende beheerclubjes tot één Centrale Systeembeheer Organisatie (CSO DJI) werd ik hoofd applicatiebeheer.

In 1992 werd ik bij de directie Kinderbescherming projectleider voor het opzetten en inrichten van wat nu het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is, inclusief de automatisering, die daar nog in de kinderschoenen stond. Na het project bleef ik enkele jaren als hoofd ICT (CIO functie).

Kort gezegd en los van het onderwerp gaat het om neuzen dezelfde kant op krijgen, kikkers in de kruiwagen houden en kennis met elkaar delen.

In 1998 keerde ik weer terug naar het kerndepartement bij de directie Informatiseringsbeleid met projecten als het Millennium, informatiebeveiliging Justitiebreed, gebruik van GBA en RINIS door Justitie, het Rijksbrede Microsoft-contract, de Justitiebrede Oracle-contracten en het meewerken aan het nieuwe Voorschrift Informatiebeveiliging van BZK (VIR2007).

Eind 2007 verliet ik Justitie voor BZK, waar ik bij de directie CIO Rijk mijn kennis, ervaring en vaardigheden inzette voor Rijksbrede samenwerking. Ik was met mijn team verantwoordelijk voor het Rijksbrede informatiebeveiligingsbeleid en kaders zoals het Beveiligingsvoorschrift Rijk, het VIR-BI 2013, de BIR2012 en de QuickScan BIR.

Na een sabbatical van een jaar ben ik in september 2017 als zelfstandig adviseur begonnen en na een eerste opdracht bij VWS, samen met een collega van PBLQ, werd ik associé bij PBLQ in maart 2018.