Bert Aalbers

Adviseur

Bert Aalbers

Adviseur

06 53 39 97 83 06 53 39 97 83
Stuur mij een e-mail

Met meer dan 25 jaar ervaring in en met overheidsinformatisering, waarvan 20 jaar bij PBLQ. Wanneer u een ervaren adviseur zoekt, met kennis van politiek / bestuurlijke verhoudingen, met oog voor de menselijke maat en met een gevulde gereedschapskist, dan ben ik graag voor u beschikbaar. Van vele markten thuis, maar niet op iedere vraag een antwoord. Daar vind ik dan vast wel een passende collega voor.

Historie 

Wat wil je worden, als je later groot bent? Advocaat, arts of architect antwoordde ik op 12 jarige leeftijd de vraagsteller. Het werd na wat omzwervingen organisatieadviseur. De rode draad in al deze professies is dezelfde: een dienende en vormgevende rol in een maatschappelijke context.  

Van binnenuit

Ik ken het ambacht van uitvoerend manager én als adviseur. Van origine sociale wetenschapper (aangevuld met bedrijfskunde). Als programmamanager in dienst van de overheid eindverantwoordelijk voor automatiseringsprojecten waar vele miljoenen gemoeid mee waren. Omdat ik zelf met de voeten in de klei heb gestaan, ken ik de uitdagingen, de dilemma’s, de verzuchtingen en de gedeelde smaak van successen/teleurstellingen tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en (politiek) bestuurders. Dienstbaarheid en mildheid is mijn devies, hoewel ik het harde oordeel ook niet schuw. 

Mijn ervaring is dat het zelfs bij de meest complexe casussen nooit om bits of bytes gaat: het is en blijft uiteindelijk allemaal mensenwerk.

Mensenwerk 

Als adviseur bij PBLQ heb ik sinds 1997 meer dan 270 adviesopdrachten uitgevoerd onder vele noemers: contra-expertise, audits, quality assurance, second opinion, kwaliteitsbewaking, projectbegeleiding, conflicthantering, expert-visies, intervisie, training en opleiding. Mijn ervaring is dat het zelfs bij de meest complexe casussen nooit om bits of bytes gaat: het is en blijft uiteindelijk allemaal mensenwerk. Ik bemiddel tussen beleid, mensen en middelen.  

Inhoudelijk gedreven

Duizenden documenten verder leerden mij: “lees maar, er staat niet wat er staat”. Een adequate oplossing is toch steeds een dieperliggende zoektocht (in tegenstelling tot “wel gevonden, maar niet gezocht”). Anders gezegd, ik ben geïnteresseerd in de essentie van die uitingen: doel, richting, drijfveren, beoogd resultaat. Blijvend zicht op beoogd resultaat (koers hervatten en houden) en een scherp oog voor de mensen die het mogen uitvoeren (kwaliteit en competenties). PBLQ faciliteert mij om slechts die opdrachten uit te voeren die er maatschappelijk toe doen. Mijn drijfveer is ze doen laten slagen.  

Instrumentatie & implementatie 

De ogenschijnlijk kansrijke business case haalt het wanneer teams en individuen in staat zijn om het maximale te halen uit verschillende competenties, kwaliteiten en drijfveren van betrokkenen. Een voorwaarde is dat dat je dat van elkaar wel even moet leren ontdekken om die winst te pakken. Ik ondersteun dat in voorkomende gevallen met teamrol-trainingen (Belbin), met onderzoek naar drijfveren (Real Drives) of individuele begeleiding / coaching. Hoewel elke casus / opdracht uniek, is, maak ik graag gebruik van best practices (methodieken waaronder MSP).  

Nevenactiviteiten 

  • Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk Wonen (Utrecht, hergebruik leegstaande kantoorruimtes t.b.v. huisvesting studenten e.a.); 
  • Raad van Toezicht UB 2000 (o.a. beheer van fietsenstallingen door kansarmen in Utrecht e.o.); 
  • Bestuurslid Stichting Belbin Teamrol Academie