Arnaud Wirschell

Adviseur

Arnaud Wirschell

Adviseur

06 51 91 13 93 06 51 91 13 93
Stuur mij een e-mail

Sinds 2004 werk ik bij PBLQ. Daarvoor was ik als afdelingshoofd en programmaleider voor postacademische opleidingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Ik werk voor opdrachtgevers uit het overheidsdomein omdat ik dat een boeiende wereld vind. Je komt die wereld iedere dag tegen op sociale media, op televisie en in de krant. Omdat de overheid dingen doet die ons allemaal direct raken. Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming. Daarom help ik overheidsorganisaties bij strategievorming en omgevingsmanagement. Vaak met een combinatie van verschillende krachtenveldanalyses. Ook geef ik trainingen over beleidskunde, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en Factor C, een leidraad om communicatie in het hart van beleid te brengen.

Arnaud Wirschell  -  Adviseur en docent

Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming.

Het spel van omgevingsmanagement

Opgavegericht werken, omgevingsmanagement, werken in ketens, governance… Er zijn veel uiteenlopende termen om aan te geven dat overheidsorganisaties het niet alleen voor het zeggen hebben en van andere partijen afhankelijk zijn om hun doelstellingen te realiseren. Beleid ontwikkelen en uitvoeren is niet eenvoudiger geworden, maar ik ziet het als een spel waarbij je de regels en technieken moet kennen. Soms letterlijk: zo heb ik in krimpregio’s sessies begeleid waarin stakeholders toekomstscenario’s ontwikkelden met behulp van een realistische game. En overdrachtelijk: ik gebruik in mijn opdrachten elementen uit de speltheorie en de sociale psychologie om te laten zien hoe je draagvlak kunt ontwikkelen.

Opdrachtgevers

Ik heb opdrachten gedaan voor zowel ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook heb ik ervaring als docent voor ambtenaren uit achttien verschillende landen waardoor ik veel geleerd heb over de bijzondere positie van de Nederlandse overheid.

Economie en bestuurskunde

Ik heb staatkundige economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat is een combinatie van economie met bestuurskunde, politicologie en staats- en bestuursrecht. Daarna heb ik verschillende didactische trainingen en cursussen over adviseren, verandermanagement en de Harvard Case Method gevolgd. Ik schreef met Peter Castenmiller “Leren van decentraliseren” (Sdu, 2014).