Pieter Bindt

Associé

Pieter Bindt

Associé

06 22 02 50 12 06 22 02 50 12
Stuur mij een e-mail

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn militaire loopbaan en in het advieswerk daarna, zet ik graag in voor de publieke zaak.

Ervaring

Inlichtingen werk en militaire operaties gaan altijd over de interacties tussen mensen, planvorming, besluitvorming, beveiliging, risicomanagement, wetten, het gebruikmaken van (informatie)techniek, en informatieverwerving en -verwerking. Daar heb ik unieke ervaring mee opgedaan tijdens het voeren van commando van een amfibisch transportschip, een onderzeeboot, een fregat, de operationele uitzendbare staf van de Koninklijke Marine en het leiden van de Militaire Inlichtingen & Veiligheidsdienst. Ik merk dat die ervaring nu zeer waardevol is in mijn advieswerk binnen (semi) overheid en private organisaties.