Verbinders in de informatiesamenleving

PBLQ is een adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving. Onze opdrachtgevers uit de (semi)-publieke sector helpen wij met advies, traineeships en opleidingen. Daarmee dragen wij bij aan een slimme en robuuste informatiesamenleving waarin overheid, burgers en bedrijven veilig informatie uitwisselen. Wij zijn gecommitteerd aan een goed functionerende digitale overheid.

Meer over PBLQ

Advies

Opleidingen

Traineeship