Kernthema’s beleids- en bestuurskunde

PBLQ Peter Castenmiller

In deze leergang doorlopen we aan de hand van casuïstiek alle fasen van de beleidscyclus. U oefent met de verschillende benaderingswijzen van beleid en krijgt inzicht in welke aanpak het beste werkt. We besteden veel aandacht aan de politiek-bestuurlijke dynamiek van beleid en bieden u meer houvast om succesvol te opereren.

lees meer

Bestuursrecht voor niet-juristen

14266258 (D).jpg

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt veel over de contacten tussen overheid en burgers. Als u de Awb en de informele aanpak van bezwaar goed toepast, dan kunt u het aantal klachten beperken. Bestuursrecht voor niet-juristen geeft u daarvoor de nodige kennis en het vereiste inzicht.

lees meer

Factor C: van regie naar contact

27328192 (G).jpg

Hoe kom ik tot effectief beleid en goede beleidsvoorstellen? En hoe zet ik daarbij communicatie in? Als beleidsmedewerker/adviseur, projectleider of communicatieadviseur werkt u aan voorstellen en adviezen. U werkt in een dynamische omgeving waarin de buitenwereld op allerlei manieren meedenkt en invloed uitoefent op uw beleid. Zoals via de politiek (lobbyen), kranten, televisieprogramma's en sociale media. 

lees meer

Nieuws

Peter Castenmiller benoemd tot directeur Rekenkamer Rijswijk

26 februari 2015

Peter Castenmiller is benoemd tot directeur/voorzitter van de Rekenkamer Rijswijk. Hierdoor wordt de Rekenkamer nieuw leven in geblazen, want de afgelopen jaren was de Rekenkamer in Rijswijk niet actief. ...

lees meer

PBLQ bepleit bij voorstellen Elias meer aandacht voor de rol van de Tweede Kamer en voor regelgeving bij ICT projecten

17 februari 2015

PBLQ heeft vandaag een brief gezonden naar de leden van Tweede Kamer, die het rapport Elias behandelen. De aanleiding daartoe was het standpunt van het Kabinet over de voorstellen van de Tijdelijke...

lees meer

Meld u aan voor onze nieuwsbrief