Factor C: van regie naar contact

PBLQ Peter Castenmiller

Hoe komt u tot effectief beleid en goede beleidsvoorstellen? En hoe zet u daarbij communicatie in? Als beleidsmedewerker/adviseur, projectleider of communicatieadviseur werkt u aan voorstellen en adviezen, vaak in een dynamische omgeving waarin de buitenwereld op allerlei manieren meedenkt en invloed uitoefent op het beleid. Zoals via de politiek (lobbyen), kranten, televisieprogramma's en sociale media. 

lees meer

Verdiepingscursus Rechtspositie

14266258 (D).jpg

Het management zorgvuldig, krachtig en ook creatief adviseren op het gebied van rechtspositionele vraagstukken. Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en jurisprudentie. In adviezen verschillende scenario's aandragen. Wilt u als adviseur steviger adviseren over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden? Volg dan de Verdiepingscursus Rechtspositie.

lees meer

Wet bescherming persoonsgegevens

27328192 (G).jpg

In deze training staan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) centraal. Aan welke voorwaarden en vereisten moet u voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens? En wat verandert er door de nieuwe verordening? 

lees meer

Nieuws

Eerste Hulp bij Onverantwoord hoge werkdruk

29 april 2015

Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Dat is te lezen op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever...

lees meer

Fonkelveen gaat al in 2016 digitaal

13 april 2015

Wethouder Netjes van de gemeente Fonkelveen heeft samenwerking gezocht met de cliëntenraad werk en inkomen. Deze cliëntenraad zet zich al jaren in voor burgers met een bijstandsuitkering. Wethouder...

lees meer

Meld u aan voor onze nieuwsbrief