Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 23 juli 2010.

PBLQ verleent u hierbij toegang tot deze Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PBLQ en derden zijn aangeleverd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PBLQ en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PBLQ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PBLQ. Aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. PBLQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze materialen. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PBLQ aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze Website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze Website al dan niet gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, instructies, stuurprogramma's etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de Website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door PBLQ vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juli 2010.

Voor PBLQ is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. PBLQ is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw inschrijving of bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellingsgegevens van dat moment.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of inschrijfformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Statistieken en analyse

Van de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken om bij te houden hoe gebruikers de website van PBLQ gebruiken. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Voor de analyse van de bezoekgegevens wordt op onze website gebruik gemaakt van Google Analytics, dat wordt geleverd door het Amerikaanse bedrijf Google.  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van de hiervoor genoemde gegevens, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de hele wereld. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens verder van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@pblq.nl

of per post aan

PBLQ
Postbus 18607
2502 EP  DEN HAAG

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers: 27344793, 27344790, 27190312

Delen via sociale media

deel op: Twitterdeel op: Linkedin
   PBLQ HEC    PBLQ Zenc    PBLQ ROI    PBLQ International